hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - 30 rokov tradície v chove hydiny
hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - 30 rokov tradície v chove hydiny
hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - 30 rokov odbornej práce
hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - liahnutie špeciálnych druhov kurčiat do voľného výbehu

Predaj a chov hydiny

Za viac ako 30 rokov svojho pôsobenia na trhu pracujeme s rôznymi variantami odbytu našich produktov vrámci chovu a distribúcie, z vlastnej liahne kurčiat a farmy hydiny. V súčasnosti máme klientov nie len po okresoch a krajoch Slovenska a Česka, ale i v niektorých európskych krajinách.

Jedným zo spôsobov spolupráce je predaj hydiny cez partnerov – predajcov , chovateľov či farmárov, ktorí sú obvykle samostatne hospodáriacimi roľníkmi alebo živnostníkmi.

Predajci  majú buď predajňu chovateľských potrieb alebo predajňu záhradkárskych, či inak tovarovo súvisiacich komodít. Niektorí prevádzkujú aj ambulantný predaj priamo po obciach, či dovoz hydiny priamo do domu konkrétneho objednávajúceho zákazníka.

Chovatelia a farmári majú vlastné alebo prenajaté priestory, kde robia svoje odchovy hydiny a následne ponúkajú do drobných chovov individuálnym chovateľom alebo ponúkajú na trh už finálne produkty, ako sú vajíčka či mäso.

GYRON – HYFA už od začiatku spolupracuje aj s mnohými predajcami hydiny, ktorí nemajú túto činnosť ako prioritnú ale iba doplnkovú počas jarného a jesenného obdobia. Môžu to byť aj rôzne zamerané predajne, prípadne iba  jednotlivec samostatne sa zaoberajúci predajom násadových vajec a hydiny alebo chovom hydiny, vrátane predaja nielen zo svojej vlastnej produkcie a chovu.
S týmito predajcami spolupracujeme štandardným dodávateľsko-odberateľským spôsobom.

Zvyčajne je možné z našej strany zabezpečiť dovoz vopred objednanej hydiny priamo ku konkrétnemu odberateľovi na vopred dohodnutý termín a čas. Ceny si predajca stanovuje samostatne. Spôsob ako i systém vybavovania objednávok či odberu hydiny, si organizuje každý z nich sám a sám nesie aj zodpovednosť za vybavovanie individuálnych odberateľov.

GYRON - HYFA do jednania chovateľa alebo predajcu v spojitosti s jeho konečným klientom  nijakým spôsobom nezasahuje. GYRON - HYFA taktiež nezasahuje do tvorby predajných cien u týchto samostatných subjektov.

Môžete sa informovať na osoby spolupracujúce s nami, radi vám na nich dáme kontakt.
 

Zapisovanie objednávok na hydinu


Ďalšou variantou predaja hydiny z GHF a spoluprácou s nami je zapisovanie objednávok. Zapisovateľ objednávok obvykle eviduje objednávky vrámci svojho okolia - obce, mesta. Najčastejšie sa jedná o pracovníkov obecných úradov, alebo niektoré kluby, či obecné organizácie, ale i chovateľské organizácie. Často objednávky zapisujú dôchodcovia, alebo jednotlivé osoby, pre ktorých je to aj spôsob privyrobenia si k svojmu dôchodku, či k svojmu príjmu.

Tento spôsob je najviac rozšírený, pretože je jednoduchý a keďže sa jedná predovšetkým o obdobie len troch až štyroch mesiacov v roku, nezaťažuje touto činnosťou príliš svoju rodinu a blízkych. Systém zapisovania objednávok na konkrétne termíny a druhy hydiny si vždy zapisovateľ a GHF dohodnú na základe miestnych tradícií s chovom hydiny, podmienkami na predaj, ale aj doporučením zo strany GHF na základe dlhoročných skúseností.

Zapisovateľ zapíše objednávky od záujemcov o hydinu a odovzdá ich GHF. GHF obvykle hydinu dopraví na určené miesto a po dohode so zapisovateľom buď hydinu vydá zákazníkom, alebo vyloží na určené miesto, kde si výdaj zabezpečí zapisovateľ sám. Zapisovateľ je ohodnotený od množstva vydanej hydiny. Tieto osoby GHF podporuje reklamnou činnosťou v okolí a dáva kontakt na nich záujemcom dopytujúcim sa pre konkrétnu oblasť.

GHF má stále záujem o rozširovanie radov zapisovateľov a predajcov hydiny nielen vrámci Slovenskej republiky ale aj v okolitých krajinách.
Staňte sa aj Vy jedným z členov veľkej rodiny partnerov GHF a zvýšte si svoje príjmy predajom hydiny z produkcie farmy GYRON - HYFA. Kontaktujte nás ihneď!

*GHF - GYRON, Hydinárska farma